APK voor taxi

Iedere auto heeft eens in de zoveel tijd een Algemene Periodieke Keuring nodig. Bij de APK wordt in het algemeen gekeken of de taxi  nog in een goede staat verkeert. Een taxi rijdt in een jaar tijd een hoop kilometers rond. Soms moet een auto meerdere keren per jaar naar een garage voor een beurs. […]

Welke soorten transport zijn er?

Bedrijven kiezen niet zomaar een transportmiddel als zij een product willen vervoeren. Er spelen namelijk nogal veel aspecten mee als het gaat om de keuze. Bedrijven willen vooral aan de klant denken, wat vinden zij het fijnst? De klant is namelijk koning, zij willen voornamelijk wegtransport omdat klanten dat het makkelijkst vinden en omdat via […]

NIS ontsluit cultuurhistorische informatie

Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet moet zorgvuldig gehandeld worden richting de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het advies is daarom: neem cultuurhistorie al vanaf het begin van een project mee. Sinds kort kan dat een stuk eenvoudiger, omdat Rijkswaterstaat het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) heeft verrijkt met gegevens over cultuurhistorische waarden langs het hoofd(vaar)wegennet. […]

Ford bouwt een zelfrijdende auto

Opnieuw een fabrikant die werkt aan een zelfrijdende auto. Ditmaal is het Ford dat een Fusion Hybrid heeft gepresenteerd waarin je je handen niet meer aan het stuur hoeft te houden. De auto is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Michigan en de verzekeraar State Farm. Volgens Ford-topman Bill Ford is er een grote […]

Schaduwzijde van elektrisch rijden

Na de global warming hype, mede veroorzaakt door de documentaire film An Inconvenient Truth – gepresenteerd door voormalig president van Amerika: Al Gore – geven overheden gehoor aan de verhalen van milieuactivisten: De C02-uitstoot van fabrieken en voertuigen moet minder om de natuur en luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrisch rijden wordt voorgesteld als oplossing, om aan […]

Maatregelen voor verkeersveiligheid

Al vanaf de basisschool wordt duidelijk dat verkeersdeelname de nodige risico’s kent. Volgens de berichtgeving van de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2012 fors gedaald met twaalf procent. Het aantal verkeersongelukken zonder dodelijk afloop is hierbij ook gedaald. Een interessant gegeven hierbij is dat het aantal doden […]