NIS ontsluit cultuurhistorische informatie

Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet moet zorgvuldig gehandeld worden richting de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het advies is daarom: neem cultuurhistorie al vanaf het begin van een project mee. Sinds kort kan dat een stuk eenvoudiger, omdat Rijkswaterstaat het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) heeft verrijkt met gegevens over cultuurhistorische waarden langs het hoofd(vaar)wegennet. […]

Rijplaten

Ben je op zoek naar een manier om onverhard terrein voor een (on)bepaalde periode toegankelijk te maken, dan kunnen rijplaten de uitkomst zijn. Dit zijn platen die enorm veel gewicht kunnen dragen, en dus zwaar belast kunnen worden zonder problemen. Bijvoorbeeld op bouwterreinen waar onder andere hijskranen overheen rijden, zijn rijplaten erg geschikt. Stalen rijplaten […]