In-car functies

Rijkswaterstaat bereidt in het kader van het innovatieprogramma ‘Wegen naar de Toekomst’ de pilot ‘Wijzer op weg’ voor. De pilot ‘Wijzer op weg’ voegt de eerdere ideeën voor ‘Info in de auto’ en ‘Contact nabij’ samen. Deze quick scan richt zich op het gedachtegoed van ‘Info in de auto’.

Bij ’Info in de auto’ wordt gedacht aan het op termijn ontwikkelen van een systeem waarbij de automobilist alle relevante weginformatie in de auto gepresenteerd krijgt. In de ultieme vorm zou dit kunnen leiden tot een weg waar geen verkeersborden of andere fysieke informatiedragers meer langs staan. Alle informatie over (maximum)snelheid, groene golf, parkeermogelijkheden, volgende tankstation, inhaalverboden en actuele route
informatie worden direct – in de auto – in beeld of geluid aan de automobilist geleverd. Het systeem biedt rij-ondersteuning in de auto: van waarschuwing  voor scherpe bochten tot verkeers(management)informatie.

Rijkswaterstaat wil door middel van een pilot het concept demonstreren en op basis van de pilot de bruikbaarheids- en invoeringsaspecten onderzoeken. Bij de voorbereiding van de pilot is er behoefte aan inzicht welke ontwikkelingen en projecten er in het buitenland op dit terrein lopen, opdat in de pilot van deze ervaringen gebruik kan worden gemaakt.

Met behulp van communicatietechnologie kan een groot aantal functies/applicaties in de auto aan de automobilist worden aangeboden. Het  betreft functies die ‘leuk’ zijn zoals audio, video, spelletjes, internet of ‘nuttig‘  zoals het maken van reserveringen en mobiele kantoorfuncties). Maar het gaat  ook om functies die gerelateerd zijn aan de rijtaak van de bestuurder of bij  ongelukken (noodoproep) of pech onderweg van dienst kunnen zijn. 

Bij in-car functies gerelateerd aan de rijtaak van de bestuurder kunnen we  denken aan:
– Reisinformatie
– Navigatie
– Primaire rijtaakondersteuning (zoals koers en afstand houden).
– Veiligheidswaarschuwingen en -ingrepen
– Verkeersmanagementfucnties

Tussen deze functies is uiteraard geen sprake van harde grenzen.  In deze quick scan is de nadruk gelegd op ontwikkelingen en pilots binnen het  in-car ‘verkeersmanagement’, met als werkdefinitie de noodzakelijke sturing en  informatie door de wegbeheerder aan de automoblist. Deze focus is gekozen  vanwege de rollen van Rijkswaterstaat als wegbeheerder en verkeersmanager  en vanwege het feit dat juist voor de verkeersmanagementfuncties de in-car ontwikkelingen relatief niet ver zijn.  Functies als reisinformatie en verkeersinformatie zijn reeds commercieel  beschikbaar en worden voor de lezers van dit rapport als bekend verondersteld.  Daarnaast worden de meest relevante projecten die ondersteunend zijn ten aanzien van mogelijke in-car verkeersmanagement behandeld, zoals humanmachine interfaces, ad-hoc communicatienetwerken voor voertuigen, digitale  kaarten en databases en de methodieken ter beoordeling van in-car systemen.