NIS ontsluit cultuurhistorische informatie

Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet moet zorgvuldig gehandeld worden richting de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het advies is daarom: neem cultuurhistorie al vanaf het begin van een project mee. Sinds kort kan dat een stuk eenvoudiger, omdat Rijkswaterstaat het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) heeft verrijkt met gegevens over cultuurhistorische waarden langs het hoofd(vaar)wegennet.
DID maakt methode voor automatische detectie van rotondes

De Data-ICT-Dienst (DID) heeft een systematiek ontwikkeld om rotondes in het wegennet automatisch op te sporen. Dit verbetert het Nationaal Wegenbestand en ondersteunt de uitvoering van het beleid van Rijkswaterstaat. De detectiemethode wordt mogelijk in de toekomst landelijk ingevoerd.
Directie Data verbetert klanttevredenheid 
De Data-ICT-Dienst (DID) heeft de klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Medewerkers van de directie Data gaan zelfs ‘op stage’ bij de klant.

Meten in een tunnel
De Data-ICT-Dienst (DID) wil in januari 2008 het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) van de nieuwe A73 tussen Venlo en Echt gaan inmeten. De gegevens voor het DTB zullen grotendeels worden opgenomen met behulp van luchtfoto’s. Alleen in de twee tunnels en de tunnelbak van de A73 wordt terrestisch gemeten.

Bijna geen kikvorsman meer nodig
Vorig jaar kreeg de Data-ICT-Dienst (DID) de opdracht om een methode te zoeken waarmee de muren van de Noordersluis bij IJmuiden konden worden gecontroleerd. Doel was om dat zeer gedetailleerd aan te pakken en zo mogelijk elk scheurtje en gaatje in de 13.000 vierkante meter sluismuur te identificeren. Ga er maar aanstaan.
Dienst Limburg gebruikt GeoWeb bij handhaving

Rijkswaterstaat Dienst Limburg gebruikt sinds medio dit jaar de GIS-applicatie GeoWeb om handhavers en inspecteurs te ondersteunen. Via GeoWeb kunnen inspecteurs op elke plek en op elk moment informatie inzien die van belang is voor hun werk. Ze hoeven alleen even met hun laptop in te loggen op een centrale server.

Derde geomarktbijeenkomst over de kwaliteit van data
Begin oktober organiseerde de Data-ICT-Dienst (DID) voor de derde maal een bijeenkomst met leveranciers en gebruikers van geoproducten. Deze geomarktbijeenkomst stond in het teken van de kwaliteit van data bij indirecte aanbestedingen.

Open source conferentie is volwassen
Eind september vond de jaarlijkse Free and Open Source Software for Geospatial plaats in Canada. De hele open source wereld was aanwezig. Wim de Haas en Thijs van Menen vertegenwoordigden de Data-ICT-Dienst (DID).