Praktijkproef belmonitor

Rijkswaterstaat en LeasePlan werken samen aan praktijkproef Belonitor

De voorbereidingen van de pilot Belonitor: ‘de kracht van belonen’ zijn officieel gestart. Met deze proef wordt onderzocht of het gedrag van weggebruikers op een positieve manier kan worden beïnvloed. Op 22 maart is de eerste stap gezet met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met LeasePlan Nederland N.V..

Belonitor: de kracht van belonen

Werken aan veilig verkeer en minder ongevallen is één van de speerpunten van Rijkswaterstaat. Ruim 12,5% van alle files wordt veroorzaakt door ongevallen. Veiliger verkeer levert dus een directe bijdrage aan bestrijding van de fileproblematiek. Jaarlijks zorgen bumperkleven en te hard rijden voor veel ergernis op de weg en voor ongelukken en files. De Belonitor wil deze zaken tegengaan door zich te richten op het belonen van twee gewenste gedragingen: voldoende afstand houden en zich aan de geldende maximale snelheid houden.

Samenwerking met LeasePlan

Rijkswaterstaat werkt in deze praktijkproef samen met LeasePlan. Als marktleider heeft LeasePlan veel kennis, expertise en een groot klantenbestand van leaserijders. Daarnaast beschikt LeasePlan al over een beloningsprogramma. Tijdens de proef worden deelnemende berijders van LeasePlan voor hun goede rijgedrag beloond. Hun gedrag wordt geregistreerd door een systeem in de auto. Dit systeem bestaat onder andere uit een display waarop de automobilist tijdens het rijden continu feedback krijgt op zijn volgafstand en snelheid.
We verwachten dat de pilot Belonitor op korte termijn een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Voor de langere termijn, als de proef wordt uitgebreid, levert de Belonitor hopelijk een bijdrage aan een betere doorstroming.

Start praktijkproef

De proef richt zich op de volgende gewenste gedragingen: voldoende afstand tot voorligger houden en zich aan de geldende maximumsnelheid houden. De volgafstand wordt als neutraal beschouwd als de bestuurder geen voorligger heeft.

In het eerste deel van de  proef is sprake van een voormeting. De pilotgroep krijgt geen feedback op hun gedrag en ook geen beloning.  In deze fase wordt het neutrale gedrag van de  pilotgroep gemeten.

In het tweede deel, de Belonitorfase, krijgt de pilotgroep feedback op hun volgafstand en snelheid. Wanneer zij goed gedrag vertonen op beide gedragingen, kunnen zij punten verdienen. De verdiende punten kunnen worden omgezet in beloningspunten. Naast kleine beloningen is er een  wedstrijdelement, waarbij proefdeelnemers met de meeste punten een speciale (grotere) beloning krijgen.  In de Belonitorfase kunnen de proefdeelnemers hun punten dagelijks op internet bekijken. Hiervoor moet een speciale website worden ingericht. Bij  vragen, klachten of storingen kunnen de proefdeelnemers ook terecht bij de helpdesk. De helpdesk wordt door de leasemaatschappij ter beschikking  gesteld.

Het laatste deel bestaat uit een nameting waarin geen feedback meer gegeven wordt en ook geen punten meer verdiend kunnen worden. In deze fase wordt gemeten welk gedrag de proefdeelnemers nu vertonen en  hoe dit zich verhoudt tot voorgaande fases.