Welkom

Wegen naar de Toekomst (WnT) is een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Het programma geeft toekomstvaste impulsen voor bereikbaarheidsproblemen en aan de weg verwante onderwerpen, in samenspraak en samenwerking met externe partners, zoals belangenorganisaties, deskundigen en weggebruikers. Wegen naar de Toekomst ontwikkelt samen met Schonevoertuigenadviseur.nl langetermijnperspectieven en concrete proefprojecten en demonstraties, waarbij denken op lange termijn gekoppeld wordt aan doen op korte termijn.

In de periode 1996-2016 leverden de eerste twee cycli van Wegen naar de Toekomst verschillende innovatieve proefprojecten op, zoals Automatische Voertuiggeleiding, Dynamische Rijstrookmarkering, de Drijvende Weg, Modulair Wegdek, nieuwe
mogelijkheden voor geluidsreductie, ontwerpen voor snelwegwonen en diverse convenanten tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van vrachtvervoer.

De oogst van Wegen naar de Toekomst: pilotboekje en toolbox 2017

Wegen naar de Toekomst heeft het boekje De oogst van Wegen naar de Toekomst uitgebracht. Het boekje beschrijft het gebruik van 10 jaar pilotresultaten binnen Rijkswaterstaat en wordt ondersteund met een toolbox op deze site. In het boekje komen 17 pilots aan bod die terug te vinden zijn in het werk van Rijkswaterstaat. In het kort wordt het verhaal achter iedere pilot verteld. We laten steeds iemand van Rijkswaterstaat aan het woord die praktijkervaring met de pilot heeft opgedaan. Het gaat bij innovatie immers om de toepassing van nieuwe dingen in ons werk. In veel verhalen vertelt ook een vertegenwoordiger van een marktpartij wat zij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Want een essentieel uitgangspunt van Wegen naar de Toekomst is de samenwerking met andere partijen.

De informerende en hopelijk inspirerende verhalen worden ondersteund met een toolbox. Hierin is veel aanvullende informatie te vinden over de pilots, en ook over het proces van innoveren en de ervaringen van mensen die meegewerkt hebben aan thema’s en pilots. Je vindt de toolbox via het hoofdmenu aan de linkerkant van de site of via www.wegennaardetoekomst.nl/toolbox.Het boekje is op te vragen via Studio WnT.

En ondertussen blijft Wegen naar de Toekomst natuurlijk doorgaan met het uitvoeren van nieuwe pilots en nieuwe bijdragen aan innovatie binnen Rijkswaterstaat.

Nieuwe pilot in 2017: Hoogwater? Vrije weg!

Hoogwater? Vrije weg! is een gezamenlijk innovatieproject van WiNN en WnT. Een project waar nat en droog, en beleid en uitvoering elkaar ontmoeten.
In dit project gaan we maatregelen te ontwikkelen om

· Wegen zo lang en efficiënt mogelijk kunnen inzetten bij een overstroming om mensen te kunnen evacueren.
· Wegen bewuster in te zetten als compartimenteringselement
· Wegen zo snel mogelijk te herstellen na een overstroming

In een nog te kiezen pilotgebied gaan we onderzoeken welke ‘zwakke schakels’ er in de weginfrastructuur zijn.. Voor dit gebied gaan de mogelijke maatregelen en oplossingen aandragen.

In de praktijk gaan we reverse laning toepassen bij een groot, evenement, waar veel mensen in korte tijd aankomen of vertrekken. In een tweede praktijkproef gaan we GSM signalen gebruiken om verkeersintensiteit en snelheid te bepalen en om de locatie van hulpverleners op te sporen.

In november wordt er een grootschalige evacuatieoefening door de Taskforce Management Overstroming (TMO) uitgevoerd. Hier presenteren we de resultaten en gaan we één of meerdere maatregelen tonen/inzetten.