Wegen naar de Toekomst (WnT) is een innovatieprogramma. Het programma geeft toekomstvaste impulsen voor bereikbaarheidsproblemen en aan de weg verwante onderwerpen, in samenspraak en samenwerking met externe partners, zoals belangenorganisaties, deskundigen en weggebruikers.

De informerende en hopelijk inspirerende verhalen worden ondersteund met een toolbox. Hierin is veel aanvullende informatie te vinden over de pilots, en ook over het proces van innoveren en de ervaringen van mensen die meegewerkt hebben aan thema’s en pilots.

Innovatie project WnT

Hoogwater? Vrije weg! is een gezamenlijk innovatieproject. Een project waar nat en droog, en beleid en uitvoering elkaar ontmoeten. In dit project gaan we maatregelen te ontwikkelen om

  1. Wegen zo lang en efficiënt mogelijk kunnen inzetten bij een overstroming om mensen te kunnen evacueren.
  2. Wegen bewuster in te zetten als compartimenteringselement
  3. Wegen zo snel mogelijk te herstellen na een overstroming

In een nog te kiezen pilotgebied gaan we onderzoeken welke ‘zwakke schakels’ er in de weginfrastructuur zijn. Voor dit gebied gaan de mogelijke maatregelen en oplossingen aandragen.

In de praktijk gaan we reverse laning toepassen bij een groot, evenement, waar veel mensen in korte tijd aankomen of vertrekken. In een tweede praktijkproef gaan we GSM signalen gebruiken om verkeersintensiteit en snelheid te bepalen en om de locatie van hulpverleners op te sporen.

Integriteit

Werken voor de overheid vraagt veel van een persoon, het allerbelangrijkste is ‘integriteit’. In deze video meer over de gedragscode integriteit: