De verontreinigingen in de baggerspecie worden met behulp van regenwater gecontroleerd uitgeloogd, omgevormd of vastgelegd. Met de matras kan een zettingsarme weg worden aangelegd; eenvoudig, snel en met conventioneel materieel. Daarmee is de baggerspeciematras een goed alternatief voor zand, waarmee wegen tot nu worden gebouwd.

Baggerwegwerken

Baggerwegwerken is een oplossing waarin (eventueel in combinatie) door een gewapende grondconstructie of door snelle consolidatietechnieken onder het weglichaam en in de berm een optimale berging ontstaat van baggerspecie. De bagger wordt gereinigd door toepassing van elektroreclamatie: elektroden trekken de zware metalen uit de bagger.

Door de opwarming van de grond door het elektroreclamatieproces ontstaat een ideale basis voor de toepassing van gestimuleerde biodegradatie voor de afbraak van PAK en minerale oliƫn. De bermen worden benut voor infragroensystemen die de lucht zuiveren. In de oksels van de snelweg, bij opritten en knooppunten, worden wetlands aangebracht waarin nog meer baggerspecie kan worden gereinigd en waar het afvalwater dat vrij komt bij het reinigingsproces en de run-off van de snelweg wordt gezuiverd.

Langs de duurzame weg:

 1. Gebruik baggerspecie in wegconstructie
 2. Multifunctionele bermruimte:
  Reinigt baggerspecie
  Reinigt run-off-water (helofyten)
  Reduceert CO2
 3. Milieuvriendelijke materialen
  Bijvoorbeeld koolzaadolie als plantaardige grondstof voor Eco-bitumen
 4. Hoogwaardig hergebruik van diverse secundaire materialen
  Bijvoorbeeld glas en rubber in wegconstructie