Rijkswaterstaat heeft ooit voor het innovatieprogramma ‘Wegen naar de Toekomst’ de pilot Wijzer op weg opgezet.

In de ultieme vorm zou dit kunnen leiden tot een weg waar geen verkeersborden of andere fysieke informatiedragers meer langs staan. Alle informatie over (maximum)snelheid, groene golf, parkeermogelijkheden, volgende tankstation, inhaalverboden en actuele route informatie worden direct – in de auto – in beeld of geluid aan de automobilist geleverd. Het systeem biedt rij-ondersteuning in de auto: van waarschuwing voor scherpe bochten tot verkeers(management)informatie.

Met behulp van communicatietechnologie kan een groot aantal functies/applicaties in de auto aan de automobilist worden aangeboden. Het betreft functies die ‘leuk’ zijn zoals audio, video, spelletjes, internet of ‘nuttig‘ zoals het maken van reserveringen en mobiele kantoorfuncties. Maar het gaat ook om functies die gerelateerd zijn aan de rijtaak van de bestuurder of bij ongelukken (noodoproep) of pech onderweg van dienst kunnen zijn.

Enkele veel gebruikte functies worden in de volgende video (Engels) uitgelegd:

Bij in-car functies gerelateerd aan de rijtaak van de bestuurder, zoals ook in de video te zien is, kunnen we denken aan:

  1. Reisinformatie
  2. Navigatie
  3. Primaire rijtaakondersteuning (zoals koers en afstand houden)
  4. Veiligheidswaarschuwingen en -ingrepen
  5. Verkeersmanagementfucnties

Tussen deze functies is uiteraard geen sprake van harde grenzen. In deze quick scan is de nadruk gelegd op ontwikkelingen en pilots binnen het in-car ‘verkeersmanagement’, met als werkdefinitie de noodzakelijke sturing en informatie door de wegbeheerder aan de automobilist. Deze focus is gekozen vanwege de rollen van Rijkswaterstaat als wegbeheerder en verkeersmanager en vanwege het feit dat juist voor de verkeersmanagementfuncties de in-car ontwikkelingen relatief niet ver zijn.

Functies als reisinformatie en verkeersinformatie zijn reeds commercieel beschikbaar en worden voor de lezers van dit rapport als bekend verondersteld. Daarnaast worden de meest relevante projecten die ondersteunend zijn ten aanzien van mogelijke in-car verkeersmanagement behandeld, zoals humanmachine interfaces, ad-hoc communicatienetwerken voor voertuigen, digitale kaarten en databases en de methodieken ter beoordeling van in-car systemen.